KORPORATËN

TETE Albania është themeluar si një kompani shqiptare e regjistruar në Tiranë nga një ekip ekspertësh që kanë më shumë se 30 vite eksperiencë në këtë industri. Ekipi i parë që ka investuar në biznesin e bakrit në vend kanë kryer një mori projektesh ndërkombëtare për zhvillimin dhe eksplorimin e mineraleve.

Në vitin 2017, TETE Albania ka hyrë në partneritet me ILBAK Holding, e cila ka prezantuar marka shumë të rëndësishme në industrinë minerare si Ilan Marble dhe Acacia Mining. Me zbatimin e aktiviteteve minerare dhe eksploruese aktualisht në të gjithë Turqinë, Ilbak synon ta prezantojë veten si një markë kryesore në sektorin minerar.

Nëpërmjet kompanive të saj, Acacia Mining, Ilan Marble dhe Tete Albania, Ilbak Holding vazhdon të rritet në sektorin minerar pa bërë kompromis për cilësinë e lartë dhe standardet e saj të shërbimit.