PRODUCTION

Metoda e parashikuar e prodhimit është nxjerrja nga nëntoka dhe do të veprohet me sistemin e gërmimit me mbushje në Minierën e bakrit të Spaçit. Metoda e prodhimit do të përfshijë shpimin nëntokësor, shpërthimin, ngarkimin, transportimin dhe mbushjen, me një projektim të veçantë. Minerali nëntokësor do të nxirret në sipërfaqe nëpërmjet tunelit të transportit me seksion 16m2, i realizuar në vitin 2017 dhe i parashikuar për 1000 metra. Më pas minerali i nxjerrë do të kalojë në fazën e përpunimit.

Procesi do të fillojë me shtypjen dhe do të pasohet me procesin e grirjes dhe të pluskimit me shumë hapa për bakrin. Koncentrati përfundimtar rezultues nga procesi i pluskimit do të dërgohet në fabrikën e shkrirjes për bakër të pastër.

Mbetjet e procesit të pluskimit do të dërgohen në qendra depozitimi të projektuara posaçërisht për këtë. Si dhe do të kryhet dehidratimi pa shkaktuar rreziqe për mjedisin.

Grupi i shtypjes
250 tonë/orë, impianti i shtypjes dhe eliminimit me kapacitet %100 -14 mm
Depozita e xeherorit të imët
1 copë - kapaciteti 1000 tonë
Grupi i grirjes
2 copë mulli me sfera 3600 * 4200 (parësor - dytësor)
Klasifikimi
4 copë hidrociklonë * 250
Depozitat e përzierjes
2 copë * 16 m³
Dhomat e pluskimit
Depozita - tipi i dhomës - 5 copë * 10m³, 5pc * 3 m³, 5 * 1,5 m³
Grupi i dehidratimit
Depozitë dekantimi 5500 mm + 1 filtër depozite
Fuqia e instaluar në total
3250 kW