SPAC PROJECT

Depozita e Spaçit është zbuluar rreth vitit 1954, ku eksplorimet fillestare janë kryer nga gjeologët rusë deri në vitin 1960. Zhvillimi nëntokësor është nisur nga shqiptarët, nga Ndërmarrja e Rubikut, ku prodhimi i xeherorit ka filluar në vitin 1966.  Miniera është përdorur si një kamp i të burgosurve politikë nga viti 1966 deri në vitin 1991, ku pjesa më e madhe e zhvillimit dhe prodhimit të minierës është kryer manualisht nga punëtorët nga të burgosurit.

Gjatë 34 viteve të prodhimit janë nxjerrë rreth 3,1 Mt xeheror dhe janë përpunuar me një nivel mesatar prej 0,88% bakër.

Që nga fillimi, prodhimi është rritur në mënyrë të qëndrueshme në mbi 190 000 tonë në vitin 1989. Sidoqoftë, më pas prodhimi ka rënë ndjeshëm në mesatarisht 45 000 tpa nga viti 1991 deri në 1996, dhe më pas ka rënë edhe më shumë deri sa prodhimi është ndërprerë në vitin 1999. Nga viti 1977 deri në 1990, bakri i gjetur në minierë ka pasur një mesatare prej mbi 1000 tonë në vit dhe mund të ketë siguruar mesatarisht rreth 6200 tonë koncentrate në vit. Nuk ka pasur prodhim ose punime të kryera në zonën e licencimit që nga viti 1999.

Miniera e bakrit e Spaçit është një nga minierat më produktive në zonë me një tunel aktiv prej 12 km dhe rreth 3 milionë tonë rezerva të rikuperueshme për nxjerrje. Projekti i SPAÇIT është një pikë logjistike shumë e rëndësishme, me vendndodhje në distancën 90 km nga Tirana. TETE Albania planifikon të nxjerrë 3,6 milionë tonë minerale me Projektin e SPAÇIT.