SPAC PROJECT

Spac Yatağı 1954’te keşfedilmiştir ve ilk araştırmalar 1960’a kadar Rus jeologlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Yeraltı geliştirme çalışmaları Arnavutluk kuruluşu olan Rubic Enterprise tarafından başlatılmış ve cevher üretimi 1966’da başlamıştır.  Maden 1966’dan 1991’e kadar siyasi bir hapishane kampı olarak kullanılmış, maden geliştirme çalışmalarının ve üretiminin büyük kısmı hapishanedeki işçiler tarafından elle gerçekleştirilmiştir.

34 yıllık üretim boyunca 3,1 mt civarında cevher çıkarılmış ve ortalama %0,88 bakır tenörü ile işlenmiştir.

Başlangıçtan itibaren üretim sürekli olarak artarak 1989’da 190.000 tonun üzerine çıkmıştır. Ancak, 1991 ile 1996 arasında üretim ortalama 45.000 ton/yıla düşmüştür ve ardından 1999’da üretim sona erene kadar da düşmeye devam etmiştir. 1977’den 1990’a kadar, çıkarılan cevherde bulunan bakır yılda ortalama 1.000 tonun üzerinde oluyor ve yıl başına yaklaşık 6.200 ton konsantre üretilmiş oluyordu. 1999’dan bu yana lisans alanında üretim veya çalışma yapılmamıştır.

Spac Bakır, 12 kilometrelik aktif tünel ve çıkarılacak 3 milyon tonluk geri kazanılabilir rezervin bulunduğu bölgenin en verimli madenlerinden biridir. SPAC projesi, Tiran'a 90 km mesafede, lojistik açıdan çok önemli bir noktada bulunuyor. TETE Arnavutluk, SPAC Projesi ile 3.6 milyon tonluk maden çıkarmayı hedefliyor.